Najlepszy czas na działanie jest TERAZ!

Mark Fisher

Szkolenia dla Branży Medycznej

 • Zasady odszkodowania, zadośćuczynienia w świetle Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

   

 • Przestrzeganie standardów sanitarnych i higienicznych obowiązujących w placówkach medycznych i szpitalach

   

 • Zmiany w Ustawie o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

   

 • O ochronie danych osobowych w placówkach medycznych

   

 • Budowanie wizerunku placówki medycznej wśród pracowników oraz pacjentów

   

 • Rozwiązywanie konfliktów w placówkach medycznych – narzędzia, metody i techniki

   

 • Komunikacja personel medyczny – pacjent – subordynacja pacjenta


Audyt potrzeb

Szkolenia
Warsztaty
Wykłady

Coaching
Doradztwo

Kompleksowe Programy Corporate Wellness

Edukacja
Materiały drukowane
Platformy - Aplikacje

Eventy
Wyjazdy integracyjne
Konferencje