Najlepszy czas na działanie jest TERAZ!

Mark Fisher

Oferta

Naszą ofertę kierujemy do zarządów firm, managerów, działów HR i pracowników na każdym szczeblu rozwoju.

Rozwijamy potencjał managerów i pracowników w dwóch obszarach:

 

Potencjał Zdrowia i Emocji

Potencjał Umiejętności i Kompetencji

 

W ramach tych obszarów prowadzimy:

 

  1. Szkolenia zamknięte, warsztaty, wykłady motywacyjne
  2. Audyty potrzeb z procesem ewaluacji skuteczności działań
  3. Dedykowane programy rozwojowe dla managerów i różnych grup pracowniczych
  4. Konsulting strategiczny i merytoryczny dotyczący programów corporate wellness oraz programów rozwojowych dla managerów i pracowników
  5. Kompleksowe programy corporate wellness
  6. Badania i programy zdrowotne
  7. Coaching rozwoju osobistego, coaching zdrowia
  8. Programy komunikacji wewnętrznej oraz tożsamości wizualnej dla programów
  9. Programy i materiały edukacyjne wspierające działania (newslettery, platformy edukacyjno-aktywizujące, ulotki, broszury, konkursy, gry, etc)
  10. Wyjazdy integracyjne, eventy tematyczne, gry rozwojowe, etc.

 

W każdym z tych obszarów działamy kilkuwymiarowo i wielotorowo.

 

SZKOLIMY. EDUKUJEMY. MOTYWUJEMY. INTEGRUJEMY

 

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą w powyższych POTENCJAŁACH i do kontaktu z nami:

 

Aga Skłudzka

aga.skludzka@corpowell.pl

tel. 696 872 474


Audyt potrzeb

Szkolenia
Warsztaty
Wykłady

Coaching
Doradztwo

Kompleksowe Programy Corporate Wellness

Edukacja
Materiały drukowane
Platformy - Aplikacje

Eventy
Wyjazdy integracyjne
Konferencje