Najlepszy czas na działanie jest TERAZ!

Mark Fisher

Dotacje z Krajowego Funduszu Szkoleniowego


Szkolenia dla firm i organizacji finansowane
przez Ministerstwo Pracy i Rozwoju Technologii
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

80% – 100% dofinansowania
na wszelkie szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej.


 Jak uzyskać dofinansowanie? To proste!

 Wystarczą 4 kroki:

 1. Skontaktuj się z doradcą Corpowell: aga.skludzka@corpowell.pl, tel. 696 872 474
 2. Wybierz razem z nim szkolenia, które chcesz zrealizować dla swojej kadry.
 3. Złóż wniosek do Urzędu Pracy, który w całości przygotuje dla Ciebie nasz doradca. Urząd pracy w ciągu 30 dni udzieli odpowiedzi i otrzymasz dofinansowanie w wysokości 80-100%.
 4. Weź udział w szkoleniach, dzięki którym Ty i Twoi pracownicy pozyskają nowe kompetencje i umiejętności niezbędne do codziennej pracy w Twojej firmie. Realizacją szkoleń i ich organizacja zajmie się firma Corpowell. Szkolenia odbywają się w Państwa firmie lub w okolicach siedziby firmy. Wszelkie pozostałe kwestie (termin, czas trwania, program itp. ) uzgadniane są tak, by odpowiadały potrzebom Państwa firmy i zapewniały komfort zarówno merytoryczny jak i organizacyjny.

KORZYŚCI:

 • Pozyskanie funduszy bezzwrotnych pozwala na oszczędności dużych kwot, które już nie muszą być ponoszone ze środków własnych
 • Zaoszczędzenie czasu i pracy poprzez możliwość zrealizowania projektu w całości przez firmę Corpowell
 • Podniesienie kompetencji  i umiejętności  pracowników
 • Zdobycie przewagi nad konkurencją poprzez rozwój sowich pracowników i nabycie nowych, lepszych umiejętności
 • Zbudowanie lepszego wizerunku Państwa firmy na rynku

Pracodawca nie musi znać się na formalnościach związanych ze składaniem wniosków

nie musi szukać firm szkoleniowych do realizacji szkoleń,

nie musi zajmować się organizacją i logistyką  szkoleń

wszystkim zajmuje się firma szkoleniowo-doradcza CORPOWELL.


Jakie szkolenia można realizować w ramach KFS?

Wszelkie szkolenia mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji i umiejętności pracownika na zajmowanym stanowisku.

szkolenia twarde i miękkie dla każdej branży. Szkolenia  dotyczące twardych, konkretnych kompetencji związanych np. z obsługą maszyn, urządzeń, procesów, nauką lub podniesieniem umiejętności zawodu (np. obsługa wózków widłowych, pielęgniarskie, gastronomiczne, kelnerskie, krawieckie, księgowe, i wiele, wiele innych ale też sprzedaż/negocjacje, budowanie dobrej relacji z klientem, profesjonalna obsługa klienta, radzenie sobie ze stresem w pracy).

szkolenia dla kadry zarządzającej mające na celu rozwój ich kompetencji na stanowisku zarządczym np. zarządzanie zespołem, umiejętność motywowania pracowników i egzekwowania zadań, proces dobrej komunikacji z pracownikami, skuteczne techniki zarządzania efektywnością własną i zespołu. 


Kto może ubiegać się o środki na szkolenia z KFS 

–  Każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika na umowę o  pracę. Taki pracodawca może pozyskać fundusze na szkolenia dla swoich pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

– Pracodawca również może skorzystać ze szkoleń finansowanych przez KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy.

Dofinansowanie w 2021 roku mogą otrzymać podmioty

spełniające choć 1 z poniższych warunków:

 • Podmioty zatrudniające pracowników pracujących w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie – zawodach deficytowych.
 • Podmioty zatrudniające pracowników w wieku  po 45 roku życia.
 • Podmioty zatrudniające osoby, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność.
 • Podmioty zatrudniające pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby.
 • Podmioty, które potrzebują przeszkolić pracowników w związku z zastosowaniem  w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych.
 • Podmioty, które zatrudniają osoby, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości.

Priorytety tzw. rezerwy KFS:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w nabywaniu kompetencji cyfrowych.

Zachęcamy do skorzystania z dofinansowania szkoleń.

Czekamy na Państwa kontakt.


Audyt potrzeb

Szkolenia
Warsztaty
Wykłady

Coaching
Doradztwo

Kompleksowe Programy Corporate Wellness

Edukacja
Materiały drukowane
Platformy - Aplikacje

Eventy
Wyjazdy integracyjne
Konferencje