Najlepszy czas na działanie jest TERAZ!

Mark Fisher

Komunikacja

„Korzystaj z każdej okazji do ćwiczenia umiejętności porozumiewania się, aby, kiedy nadarzy się sposobność, mieć dar, styl, wyrazistość, przejrzystość i emocje do wpływania na innych ludzi” – Jim Rohn

Komunikacja daje nam szansę na wymianę myśli, współdziałanie, podążanie w tym samym kierunku. Dzięki niej dowiadujemy się, co czują i myślą inni, a także możemy wyrazić siebie. Warto przyjrzeć się bliżej temu procesowi i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy potrafimy skutecznie się komunikować.

Komunikacja w organizacji stanowi podstawę zasadniczych funkcji, takich jak sprawowanie kontroli, motywowanie, wyrażanie próśb oraz informowanie. Zarówno formalna, jak i nieformalna komunikacja służy kontrolowaniu zachowania członków organizacji poprzez komunikowanie pożądanego sposób zachowania bądź przeciwstawiając się postępowaniu niewłaściwemu. Komunikacja może sprzyjać motywacji, gdyż za jej pośrednictwem uświadamiamy członkom organizacji, czego się od nich oczekuje, jak mogą poprawić swoją efektywność, czy jakie popełniają błędy. Dzięki komunikacji możliwe staje się, zatem skuteczniejsze działanie przy mniejszym poziomie ryzyka.

Uczestnicy naszych szkoleń stawiają sobie odważne pytania i razem szukamy na nie odpowiedzi. Wszyscy wiemy, że bez efektywnej i skutecznej komunikacji firma nie odniesie sukcesu, na który wszyscy pracują.


PRZYKŁADOWE WARSZTATY

 

KOBIETY I MĘŻCZYŹNI W PRACY – KRÓTKA INSTRUKCJA OBSŁUGI, BY LEPIEJ SIĘ ZROZUMIEĆ.

MOC KOBIET – SZTUKA SKUTECZNOŚCI I AKTYWNOŚCI W OSIĄGANIU SUKCESU.

KONFLIKT – ZŁO NIEKONIECZNE – JAK PORADZIĆ SOBIE Z KONFLIKTEM W PRACY?

PRZYJAZNY I SKUTECZNY SYSTEM KOMUNIKACJI W ZESPOLE.

DOBRE RELACJE – JAK ZROBIĆ DOBRE WRAŻENIE I PRZEŁAMAĆ LODY?

SZTUKA PREZENTACJI I WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH – JAK RADZIĆ SOBIE Z TREMĄ I WYPAŚĆ PROFESJONALNIE?

GENERACJA Y – INSTRUKCJA OBSŁUGI. BUDOWANIE ZESPOŁU MIĘDZYPOKOLENIOWEGO.

GENERACJA Y KONTRA GENERACJA X – SKĄD BIORĄ SIĘ NIEPOROZUMIENIA I JAK IM PRZECIWDZIAŁAĆ.

KOMUNIKAT JA – JAK WYRAZIĆ SIEBIE I USZANOWAĆ ZDANIE INNYCH.

ASERTYWNA FIRMA – MOC KOMUNIKACJI OPARTEJ NA SZACUNKU I WZAJEMNYM ZROZUMIENIU.


Audyt potrzeb

Szkolenia
Warsztaty
Wykłady

Coaching
Doradztwo

Kompleksowe Programy Corporate Wellness

Edukacja
Materiały drukowane
Platformy - Aplikacje

Eventy
Wyjazdy integracyjne
Konferencje