Najlepszy czas na działanie jest TERAZ!

Mark Fisher

Programy Rozwojowe dla Liderów

Dla nas, w organizacji liczy się każdy człowiek – od szeregowego Pracownika poprzez Kierownika, do najwyższej Kadry Zarządzającej. Dlatego skupiamy się na całej Firmie i dbamy o Pracowników – o rozwój ich kompetencji zawodowych i osobistych. Przeplatamy wiedzę specjalistyczną z wiedzą dotyczącą zdrowia fizycznego i psychicznego.

Prowadzimy projekty rozwojowe dla różnych grup zawodowych. Nasze projekty wspierają, rozwijają i wzmacniają organizację odśrodkowo i kompleksowo.

 

KADRA ZARZĄDZAJĄCA

WELLBEING MANAGERA:

Projekt WellBeing Managera to unikatowa inicjatywa szkoleniowa skierowana do kadry zarządzającej w firmach.

Projekt WellBeing Managera to 4-6 miesięczny, spójny i kompleksowy zestaw szkoleń rozwijających kompetencje biznesowe, przeplatany aktywnymi warsztatami z obszaru corporate wellness oraz inspirująco-motywacyjnymi wykładami. Takie zestawienie tematów, oraz połączenie obszaru zawodowego z osobistą efektywnością  managera buduje jego siłę, z której czerpie satysfakcję życiową i zawodową.

Mówi się, że osoby odchodzące z firmy nie opuszczają miejsca pracy; one odchodzą od lidera. To pokazuje, jak wielka rola spoczywa na managerach właśnie.

Holistyczne podejście do osób zarządzających w firmie to olbrzymia korzyść dla całej organizacji. Tylko zdrowy i zrównoważony we wszystkich obszarach swojego życia manager,  będzie efektywnie zarządzał zespołem i sobą, w sposób otwarty, budując atmosferę zrozumienia, zaufania i szczerości.

Projekt WellBeing Managera zwraca uwagę nie tylko na eliminację czynników stresogennych oraz chorób, ale na poprawienie jakości życia w wielu obszarach funkcjonowania managera.

Program WellBeing Managera to lepsze wykorzystanie potencjału managera, to sposób na zwiększenie jego zaangażowania, na poprawę atmosfery w firmie oraz realizowanie celów organizacji  poprzez zmotywowanych i spełnionych pracowników.

POTENCJAŁ MANAGERA  = POTENCJAŁ FIRMY

 

SPRZEDAŻ I OBSŁUGA KLIENTA

 

SUKCES DOSKONAŁEJ SPRZEDAŻY

 

WSZYSCY PRACOWNICY 

 

ZARZĄDZAJ EMOCJAMI I  PODNOŚ SWOJĄ EFEKTYWNOŚĆ PRACY

 

KOBIETY W ORGANIZACJI

MOC KOBIET

 

 


Audyt potrzeb

Szkolenia
Warsztaty
Wykłady

Coaching
Doradztwo

Kompleksowe Programy Corporate Wellness

Edukacja
Materiały drukowane
Platformy - Aplikacje

Eventy
Wyjazdy integracyjne
Konferencje