Najlepszy czas na działanie jest TERAZ!

Mark Fisher

Sprzedaż i Obsługa Klienta

„Sukces w sprzedaży nie zależy od tych, których ty znasz. Ważne jest, kto chce poznać ciebie.” Dale Carnegie

Skuteczny sprzedawca to taka osoba, które naprawdę rozumie ludzkie zachowania i potrafi nie tylko przewidzieć reakcję, lecz również dostosować własne zachowanie do zachowania klienta.

Skuteczny sprzedawca jest świadomy własnych mocnych stron oraz ograniczeń i szybko rozpozna mocne strony, ograniczenia, potrzeby oraz preferencje klientów. Poznanie własnego stylu sprzedaży, to klucz do osiągania najlepszych wyników.

Niezbędne wymogi zapewniające zadowolenie Klienta a firmie satysfakcję to procedury i standardy w zakresie obsługi Klienta a także znajomość technik i narzędzi sprzedaży.

Dajemy sprzedawcom, to, co ważne z punktu widzenia klienta, organizacji i sprzedawcy.


PRZYKŁADOWE SZKOLENIA

 

KOMUNIKACJA I BUDOWANIE TRWAŁYCH RELACJI Z KLIENTAMI

SZTUKA PREZENTACJI HANDLOWEJ 

RADZENIE SOBIE Z OBIEKCJAMI KLIENTÓW. ASERTYWNA POSTAWA

TECHNIKI ZAMKNIĘĆ SPRZEDAŻY I BUDOWANIE ZOBOWIĄZAŃ 

TELESPRZEDAŻ

TELEFONICZNA OBSŁUGA KLIENTA 

TRUDNE SYTUACJE W ROZMOWIE TELEFONICZNEJ

STANDARDY PROFESJONALNEJ OBSŁUGI KLIENTA

PODSTAWY NEGOCJACJI HANDLOWYCH 

TECHNIKI PERSWAZJI I WYWIERANIA WPŁYWU

PROAKTYWNA SPRZEDAŻ

NEGOCJACJE KUPIECKIE

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM SPRZEDAŻOWYM

KEY ACCOUNT MANAGEMENT

ZARZĄDZANIE RENTOWNOŚCIĄ SPRZEDAŻY

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM


Audyt potrzeb

Szkolenia
Warsztaty
Wykłady

Coaching
Doradztwo

Kompleksowe Programy Corporate Wellness

Edukacja
Materiały drukowane
Platformy - Aplikacje

Eventy
Wyjazdy integracyjne
Konferencje