Najlepszy czas na działanie jest TERAZ!

Mark Fisher

Efektywność Osobista

„Sukces to nie to, co masz, ale to, kim jesteś.” – Bo Bennet

Na  naszą efektywność i skuteczność w osiąganiu założonych celów ma wpływ wiele czynników, między innymi: pozytywne nastawienie, wyznaczanie celów, ustalanie priorytetów,  radzenie sobie z nadmierną ilością spraw do załatwienia, zapamiętywanie, efektywna nauka, zarządzanie czasem, organizacja pracy własnej, sztuka autoprezentacji, sztuka komunikacji, poprawianie własnego wizerunku i samooceny, inteligencja i jej różne rodzaje, podstawy skutecznego myślenia, kreatywność i tworzenie klimatu sprzyjającego myśleniu kreatywnemu, innowacje, pamięć, wyobraźnia, kondycja psychiczna, zachowywanie równowagi między pracą, a życiem osobistym.

Podnoszenie swojej efektywności osobistej stało się pasją wszystkich naszych klientów. I Ty z nami osiągniesz swój cel. Zapraszamy.

PRZYKŁADOWE SZKOLENIA

 

POZNAJ SWÓJ WEWNĘTRZNY STYL, ŻYJ I PRACUJ W ZGODZIE ZE SOBĄ.

ZDROWE RELACJE W ZESPOLE WG WSKAŹNIKA MBTI®

AUTOMOTYWACJA I RADZENIE SOBIE ZE STRESEM

AUTOPREZENTACJA I SZTUKA PREZENTACJI

AKADEMIA STYLU

INTELIGENCJA EMOCJONALNA

WYPALENIE ZAWODOWE I RADZENIE SOBIE ZE STRESEM

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE

WYWIERANIE WPŁYWU

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA I BUDOWANIE TRWAŁYCH RELACJI

SZTUKA ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW

ETYKIETA W BIZNESIE

SZKOŁA ASERTYWNOŚCI

TRENING KREATYWNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI

TWÓRCZE SEPUKU – WARTO OTWORZYĆ SIĘ NA ŚWIAT I KREATYWNOŚĆ

PAMIĘĆ DOSKONAŁA – SKUTECZNE TECHNIKI NA KONCENTRACJĘ I PAMIĘĆ.

WEWNĘTRZNY PRZEWODNIK – JAK STAĆ SIĘ SWOIM WŁASNYM COACHEM

MAPA MOICH MARZEŃ. JAK SKUTECZNIE WYZNACZAĆ I REALIZOWAĆ CELE?

STRECHING UMYSŁU i FITNESS DLA SZARYCH KOMÓREK

 

 


Audyt potrzeb

Szkolenia
Warsztaty
Wykłady

Coaching
Doradztwo

Kompleksowe Programy Corporate Wellness

Edukacja
Materiały drukowane
Platformy - Aplikacje

Eventy
Wyjazdy integracyjne
Konferencje