Najlepszy czas na działanie jest TERAZ!

Mark Fisher

Zdrowie Emocjonalne

Jak wynika z badań stres w pracy odczuwa aż 85% aktywnych zawodowo Polaków. Konsekwencje stresu w miejscu zatrudnienia dotyczą w takim samym stopniu pracownika (najczęstsza przyczyna różnych chorób), jak i organizację ponieważ obniża poziom efektywności i produktywności w firmie.  Dlaczego tak się dzieje? Dla ponad 60% praca jest przede wszystkim sposobem zarobienia na życie, a nie spełnieniem.  55% ankietowanych skarży się na przemęczenie spowodowane nadmiarem obowiązków.

Inne przyczyny stresu to: praca pod presją, obciążenie obowiązkami nieadekwatnymi do umiejętności i czasu pracy, brak poczucia bezpieczeństwa zatrudnienia, brak możliwości awansu, niejasno określona rola co rodzi często konflikt ról w ramach tej samej pracy, relacje interpersonalne z przełożonym  (brak wsparcia), współpracownikami, brak jasności celów i jasnej komunikacji, zaburzony balans pomiędzy pracą, a życiem prywatnym.

Zgodnie z definicją WHO – zdrowie – to nie tyle stan braku choroby, co pozytywny stan fizyczny, psychiczny oraz społeczny. W zdrowym środowisku pracy nie tylko nie obserwuje się wpływu niekorzystnych czynników, ale promuje się zdrowie. Pracodawca, który dba o zdrowie emocjonalne swoich pracowników otrzymuje w zamian ogromne korzyści zarówno miękkie jak i twarde: zwiększoną lojalność pracownika,  uczciwości i sumienności, lepszą  kreatywność, elastyczność pracownika, zdrowszą atmosferę pracy, mniej konfliktów, wreszcie wzrost wydajności. W aspekcie korzyści twardych pracodawca dbający o emocje pracownika minimalizuje koszty związane z:

– Absencją
– Fluktuacją
– Bierną obecnością pracownika

Nasza firma zajmuje się zdrowiem emocjonalnym naszych klientów w kompleksowym wymiarze w różnych formach i dla wszystkich grup zawodowych:

Eliminacja stresu i regeneracja

Portrait Of Businesswoman Working In Creative Office

Stres a efektywność i rozwój

 

 

 

 

 

 

  • Warsztaty, wykłady, szkolenia, spotkania motywacyjne i edukacyjne
  • Coaching work-life balance
  • Coaching Zdrowia emocjonalnego
  • Konsultacje z psychologami – indywidualne i grupowe
  • Profilaktyka wypalenia zawodowego
  • Audyty określające przyczyny i poziom stresu w firmie
  • Dedykowane programy poprawy poziomu stresu w organizacji, zespole, na poziomie kadry managerskiej.

 

PRZYKŁADOWE WARSZTATY

 

STRES, A EFEKTYWNOŚĆ W PRACY – JAK RADZIĆ SOBIE ZE STRESEM I PRZEŁOŻYĆ GO NA WIĘKSZĄ EFEKTYWNOŚĆ W REALIZACJI ZADAŃ.

TRENING TWÓRCZEGO MYŚLENIA – W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW I PODEJMOWANIU DECYZJI.

SKUTECZNOŚĆ OSOBISTA – CZYLI JAK ZARZĄDZAĆ CZASEM, ZADANIAMI, MAILAMI I INFORMACJĄ.

ZAPOBIEGANIE WYPALENIU ZAWODOWEMU – TRENING ODNOWY I KREATYWNOŚCI.

MOJE POTRZEBY, MOJA SKUTECZNOŚĆ – JAK POBUDZIĆ POCZUCIE WŁASNEJ SKUTECZNOŚCI W OSIĄGANIU CELÓW I REALIZACJI POTRZEB?

MOJA PRZESTRZEŃ, MOJA SIŁA – ENERGIA, KOLORY, DŹWIĘKI, ZAPACHY WOKÓŁ MNIE.

ZRESETUJ GŁOWĘ – JAK NAUCZYĆ SIĘ SKUTECZNIE WYPOCZYWAĆ?

SKUTECZNE TECHNIKI NA KONCENTRACJĘ I PAMIĘĆ.

PRACUJĄCY RODZIC – JAK PRACUJĄC BUDOWAĆ RELACJE Z DZIEĆMI?

 

 


Zapraszamy do „Strefy wiedzy” na naszej stronie

Skutki stresu, braku ruchu i złej diety.


Plaga wypalenia zawodowego wśród Polaków.

Jak zadbać o pracownika?

Ile kosztuje pracownik chory?

Jaki procent Polaków cierpi na depresje, zaburzenia snu, bóle kręgosłupa, nadciśnienie?

Praca szkodzi zdrowiu-Wyniki badań.

 


Audyt potrzeb

Szkolenia
Warsztaty
Wykłady

Coaching
Doradztwo

Kompleksowe Programy Corporate Wellness

Edukacja
Materiały drukowane
Platformy - Aplikacje

Eventy
Wyjazdy integracyjne
Konferencje